Raşidi Tarikatında “Yâ Evvelü,Yâ Ahiru,Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınü”Zikrinin Sebebi

Raşidi Tarikatında “Yâ Evvelü,Yâ Ahiru,Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınü”Zikrinin Sebebi

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtınu, ve huve bi kulli şey’in alîm.

Meali :

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

(Sadakallahul Aziym HADÎD Suresi 3. ayet)


Hadid suresinin 3′ncü ayetinde geçen bu 4 güzel isim her gün 41 defa okumaya devam eden kimse Hızır(a.s) ile karşılaşır. Bunda hayırlara karşı olmak demektir.

“Yâ Evvelü,Yâ Ahiru,Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınü”

bu isimler her gün 4 defa okunur.


“0, evvel ve âhir, zahir ve bâtındır. O her şeyi bilir.“ (Hadid, 57/3)

– O, her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak O´dur. Varlığı apaçıktır. Zatı gizlidir. O, her şeyi bilendir.


Ayette zikredilen “evvel, âhir, zahir, bâtın” isimleri Hz. Peygamber (asv)’in, Allah’ın doksan dokuz isminin sayıldığı “esmâ-i hüsnâ” ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır:

“Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…”

(Müslim, Zikr 61; Tirmizî, Da’avât 19)

Bu isimlerin anlamları kısaca şöyledir:

a) Evvel: Allah Teâlâ kadîmdir, ezelîdir; varlığının başlangıcı yoktur; O, her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır.

b) Âhir: Allah Teâlâ bakîdir, ebedîdir, varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O’na ulaşmak üzere vardır.

c) Zahir: Allah Teâlâ’nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir.

d) Bâtın: O’nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O’nu göremez, akıllar O’nu idrak edemez, muhayyileler O’nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder.

Bu Âyeti “O Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır” veya “O Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın’dır” şeklinde de çevirmek mümkündür.

Author: RasitTunca