Raşidi Tarikatında Şems Makamı Güneş Makamı Tesbihi Duası Ve Günlük Virdi

Raşidi Tarikatında Şems Makamı – Güneş Makamı – Tesbihi Duası Ve  Günlük Virdi

Raşidi Tarktında onuncu onbirinci onikinci ve onüçüncü sınıfa çıkmış sofi ve sofiyelerimizden, Kuzey kutbunda (21 Hazirandan 22 Eylüle kadar) doğum tarihi olan yaz burçlu erkek ve bayan sofi ve sofiylerimiz ile bizim yarımkürede kış mevsiminde doğmuş olanlar (21 Kasım dan 21 Şubata Kadar)  ve bizim yarımkürede mevsim yaz iken yani (21 Hazirandan 22 Eylüle kadar) Güney kutbunda ise (21 Kasım dan 21 Şubata Kadar) kış mevsiminde doğmuş olanlar ile Bizde mevsim kış mevsiminde iken yani  karşı yarım kürede yaz burçlu yani  (21 Kasım dan 21 Şubata Kadar) doğmuş olanlar Tesbihlerinin alt ortasındaki yani iki onyedili kadranın ortasındaki müezzin boncuğu çıkarılarak bütün  tesbihler yeniden dizilir, ve fakat bu orta müezzinin olduğu yere, isteğe göre ya bir ara boncuk iki ara boncuk başta ve sonda olmak ve arayada mevsimin renginde ya altı boncuk yada sekiz veya on boncuklu üçüncü  bir kadran eklenir resimlere bak
ve Hergün (Normalde 40 Gün) Güneş Doğmadan az önce okuyup bitirmek şartı ile aşağıdaki Şems Makamı – Güneş Makamı Duası okunur ve ondan sonraki 24 saat olan  ondan sonraki günün Güneş Doğmadan az öncesine kadar tamamlamak  şartı ile, sadece “Hizbül Kasr” ve 6666 Allah Zikri(ondan bizden üst Galaksidekiler ise 66 bin 666 Allah Zikrini) Vird olarak çeklir, ilk gün bu sayıyı tamam edemeyenler, gayret ederlerse birkaç gün sonra bu kuvvete ulaşırlar, ve sadece tam çekmek şartı ile, 40 gün bu virde devam edilir, bunu 40 günde bitirebilenler olduğu gibi, bunu on senede, yirmi senede anca bitirenler de olabilir, eğer uzun  süre bu makamda durmak istenirse, zikir belli adet çekildikten sonra, bu zikir ve dua bırakalıp, normal 11. sınftan yukarısı için olan virdimize müdavim olunur, ve arada sırada tekrar bir gün iki gün yine bu vird çekilir ve tam olarak 40 gün çeken, arda arda olmak şartı yok, hesap tutulur, ve toplam 40 gün çeken sofi ve sofyelerimiz artık 14. sınıfa geçerler, ve Güneş Makamından mezun olurlar, Mezun olan sofi ve sofiyler, sadece uzun süre Güneş açmıyan  günler olunca, bu makamdaki sofiler, normal virdi bırakıp, bir veya iki gün, bu Şems Makamı virdini ve duasını okuyup ta, güneşin yeniden doğması sağlanır vesselam, zor geçen kış günleride buna dahildir.

Raşidi Tarktında Şems Makamı – Güneş Makamı Virdi Duası Budur

(okunan günler Güneş Doğmadan az önce okuyup bitirmek şartı ile okunur)

(Not Besmelesiz)

Veşşemsi ve duhahe
Vedduha velleyli iza seca
vel gameri iza telahe
vel benati takvahe
vel veledi ahyahe
vel üstazi vel mürşidi ihsahe
vel ümmi ve ebi müşefigan ve rahimen
vel ehaveyti sadigan
ves sadıygı sadigan
vel hayavanati sadigan ve itaeten
ven nebati şifaen ve bereketen
ve ilmen nafian ve firaseten
ve hilmen tevfikan
vel füyüzati vez ziyai şiddeten vel fariygan
ven neferi ve ceyşu fedaen
ves sancağı ve hilalen gariben veş şarkan vel merkezi kaviyyen
vel mederu kaviyyen ve süraten
veş Şemsi nevren ve münevveren.


„inteha Şems Makamı (Güneş Makamı) Virdi ve Duası ”
Bina Eden
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 30 Eylül 2018
Original Kar©glan

Author: RasitTunca