Etiket: Hizbül Bahr – Deniz Duası

Hizbül Bahr – Deniz Duası

HiZBÜL BAHR Hizbul Bahr Bismillahirrahmanirrahim…Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.Ente rabbi veılmüke hasbi.Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.Tensuru…