Kategori: DUA&ZiKiR&EVRAD

Raşidi Tarikatı Duaları Zikirleri ve Evradı Bu Bölümde

TAHSiN

TAHSiN Bismillahirrahmenirrahim Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Allahümme inni eselüke bil arşi…

Delailül Hayrat

Delailü’l Hayratدلاأيلول حايرات Delailü’l-Hayrat hakkında bilgi RİVAYET OLUNUR Kİ Seyyid Muhammed b. Süleyman el-Cezulî Hazretleri, abdest almak üzere bir kuyunun…

Cevşen-i Kebir Duası Arapça Metni (MUSKA)

Cevşen-i Kebir Duası Arapça Metni (MUSKA) Cevşenü’l-Kebîr, rivayete göre Bedir Savaşı’nda, Hz. Peygamber (a.s.m.) muharebenin kızıştığı ve üzerindeki zırhın kendisini…

Raşidi Tarikatında Kudret Duası

KUDRET DUASI Vehüve Ala Külli Şeyun AlimunVehüve Ala Külli Şeyun HabirunVehüve Ala Külli Şeyun BasirunVehüve Ala Külli Şeyun SemiunVehüve Ala…

Miftahül Cennet Duası

_____________________Miftahül Cennet Duası_____________________EuzubillahimineşşeytanirracimBismillahirrahmenirrahim Ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.Ve…

Raşidi Tahsini Şerifi PRO10 Türkçe Okunuşu

Raşidi Tahsini Şerifi PRO10 Türkçe Okunuşu Tahsini Şerif Nedir? تحسين شريف Tahsin demek El Hısn kökünden türemiştir Şerefli Kale ve…

Raşidi Tahsini Şerifi PRO10 Arapça Yazılışı

Raşidi Tahsini Şerifi PRO10 Arapça Yazılışı Tahsini Şerif Nedir? تحسين شريف Tahsin demek El Hısn kökünden türemiştir Şerefli Kale ve…