Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nerede Ne Zaman Ne Demek En Güzel Zikirdir
#1
Dini_Icon_4 
Nerede Ne Zaman Ne Demek En Güzel Zikirdir


Şerh-i Evrad-ı Mevleviyye Hz. Mevlana'nın Dualarında derlerki

Âhiret hazırlığımız ve oradaki azığımız şu sözlerdir:

Her türlü kötü hal ve tehlike için “Lâ ilâhe illallah” (Allah’tan başka ilâh yoktur),

her türlü bolluk ve bereket için “Elhamdülillâh” (hamd, Allah’a mahsustur),

her türlü genişlik için “Eşşükrü lillâh” (şükür, teşekkür Allah’a mahsustur),

her türlü hayret verici şey için “Sübhânellah” (Allah, kusur, eksik ve aczden münezzehtir),

her türlü darlık için “Hasbiyallah” (Allah, bana yeter),

her günah için “Estağfirullah” (Allah’ım affını isterim),

her üzüntü için “Mâşaallah”, (Allah böyle diledi),

her İlâhî takdir için “Tevvekkeltü alellah” (Allah’a tevekkül ettim),

her musibet için “innâ lillâh” (Biz Allah’ın kuluyuz),

her ibâdet ve günah için “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” (ibadetleri yapmak ve günahlardan kaçınmak ancak Allah’ın kudretiyle yardım etmesiyle mümkündür) ve

her türlü keder için de “isteantü billâh” (Allah’tan yardım isterim).
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)