Etiket: Burhani veya Dusukiye yolu  ile açık Zikir ile seyri sülük ettirilmek