Etiket: MÜNACATI ÜVEYS EL KARANi

Hizbul Mûğni Li Raşidiye

HiZBÜL MUĞNi MÜNACATI ÜVEYS EL KARANi Hizbul Mûğni Li RaşidiyeHizbul Mûğni Li Raşidiye Veysel Karani hazretlerine ait münacat الحزب المغني…