Raşidi Tarikatı Salavatlarındaki Feryail ve Ferruh Hakkında

Raşidi Tarikatında Salavatı Kebirdeki Feryail ve Ferruh Aleyhisselam Hakkında


Feryail ve Ferruh Rüzgarlarların Melekleridir,
Feryail : Keder Elem,… Rüzgarlarının komutanıdır.
Ferruh: Feerah sevinç ve mutlulukların rüzgarının komatanıdır.
insan ömründe, bu iki rüzgarın galip geldiği zamanların orantısı, Feryail komutasında %40, Ferruh komutasında %1, yani bu oran 1/40 dır. yani (1sene Ferruh/40 sene Feryail) Hz Adem, ilk defa topraktan halkolduğunda, Allahü Teala hazretleri, Hz Adem’in çamurunun kuruması için, üzerine, 40 sene Feryail rüzgarı estirmiş. Bir sene de Ferruh rüzgarını estirterekten, kurutmuştur, velhasıl kelam.

Zikrimizdeki Salavati Kebirdeki Feryail ve Ferruh Aleyhisselam
Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
kimdir nedir necidir derseniz

Allahu Teala Hz. Ademi ilk toprakdan halkettiginde, daha icine ruh üflenmemişِ hali,ِ camurِ testiِ veyaِ camurِ biblo gibiyken, rivayete göre,ِ 40ِseneِ cileِ rüzgariِ estirmiş,ِ 1 senedeِ sürurِ rüzgariِ estirmiş ki,ِ onunِ
görevli meleginin birisinin ismi Feryail, digerinin ismide Ferruh veya
ferah ve sürurdur. bu yüzden insan ömrünün 40 da biri sürür ve ferahdir, diger 39 u cile ve caba ve gayret ile gecer, ve sonunda ise,
varilan cennet, ve gelecek ve günümüz.
Feryail ve Ferruh Aleyhisselam
Feryal veya Feryail ve Ferruh Aleyhisselam, rüzgarların prensesi ile prensinin, hangi tarafımızda durduğuna gelince, size hangi taraftan Meltem yeli esiyorsa, yani Meltem yelinden kasıt, size hangi taraftan bir iyilik geliyorsa, o taraf Ferruh Rüzgarı, ferahlık Rüzgarı, erkek olan rüzgar, Ferrruh aleyhisselam o tarafınızda duruyor demektir. Hangi taraftan da size, elem ve keder, çile geliyorsa, o tarafta da Feryal Rüzgarı, ama Feryail Ferruh’un komutanıdır, Ferruh komutan değildir, Ferruh onun askeridir. Çünkü Allahu Teala insanı, Adem’i ilk defa çamurdan yarattığında, kuruması için, 40 sene çile Rüzgarı, yani Feryail esmiş, bir senede Ferruhrüzgarı esmiş, ve bu yüzden insanın ömründe, insana şans ve surur (1/40) 40 da 1 güler, ve vurar kapıyı çalar.

Author: RasitTunca